رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
9
کد ملک:
52401310113
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
52401310086
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
52401310054
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدراشمالی- شیراز
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
52909310024
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
230
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
52909309917
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیرازی
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
3892309863
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ملاصدرا
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
28419309720
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیراز شمالی
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
10
کد ملک:
52401309626
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
60963309101
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ونک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیراز شمالی
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
54008308974
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: