رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
57696304233
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
86
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
96652304155
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نفت شمالي
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
95304077
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بين بهروز و افريقا
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
56045304063
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ بهروز
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
32976303984
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ بهروز
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
32976303985
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
8303792
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دليري
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
04
کد ملک:
16826303737
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ اطلسي
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
30
طبقه:
3
کد ملک:
68190303650
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
کازرون شمالي
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
14966303473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: