رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نصيري
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
28528300653
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
پوراردکاني
متراژ:
86
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
99839300647
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بعد ار نفت
متراژ:
280
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
30
طبقه:
2
کد ملک:
86300472
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خيابان ناز
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
20472300438
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نونهالان
متراژ:
20
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
4880300347
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر- خ صبر
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
91707300331
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دليري
متراژ:
86
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
27973299921
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نونهالان
متراژ:
116
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
23
کد ملک:
72341299853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بين نفت و مدرس
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
93299556
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بعد ار نفت
متراژ:
51
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
97743299235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: