رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شريعتي
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
60946302660
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
21931302359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
112
قیمت (ودیعه):
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
کد ملک:
93756302266
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
کوي اماني
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
94854302321
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
5
کد ملک:
97749302199
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
70071301588
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ عمراني
متراژ:
29
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
4281301295
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شهيد افشاري
متراژ:
165
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
10301154
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دليري
متراژ:
88
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
60163301122
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي آبادي
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
35633300748
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: