رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
70071301588
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ عمراني
متراژ:
29
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
4281301295
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شهيد افشاري
متراژ:
165
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
10301154
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دليري
متراژ:
88
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
60163301122
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي آبادي
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
35633300748
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نصيري
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
28528300653
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
پوراردکاني
متراژ:
86
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
99839300647
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بعد ار نفت
متراژ:
280
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
30
طبقه:
2
کد ملک:
86300472
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خيابان ناز
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
20472300438
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نونهالان
متراژ:
20
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
4880300347
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: