رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
انتهاي دليري
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
88447303545
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ فريد افشار
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
1575303459
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شهيد افشار
متراژ:
24
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
37975303463
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
کد ملک:
54205303469
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک صدر
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
83716303474
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
305,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
28240303355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي آبادي
متراژ:
148
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
48617303311
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
66
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
9
کد ملک:
33098303194
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
محسني
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
32318302842
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
22
طبقه:
3
کد ملک:
50791302894
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: