رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نونهالان
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
82979304131
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
7870303952
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دليري
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
125,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
22962303843
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شاه نظري
متراژ:
97
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
3
کد ملک:
23165303847
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ همايون
متراژ:
202
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
12
طبقه:
کد ملک:
67818303721
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
انتهاي دليري
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
88447303545
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ فريد افشار
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
1575303459
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شهيد افشار
متراژ:
24
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
37975303463
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
کد ملک:
54205303469
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک صدر
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
83716303474
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: