رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
28240304536
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
28240304465
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
95,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
85143304456
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
118
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
13828304343
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دليري
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
51921304149
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نونهالان
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
82979304131
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
7870303952
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دليري
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
125,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
22962303843
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شاه نظري
متراژ:
97
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
3
کد ملک:
23165303847
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ همايون
متراژ:
202
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
12
طبقه:
کد ملک:
67818303721
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: