رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک وحدتي
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
57540304879
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ ظفر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
20
طبقه:
8
کد ملک:
86407304835
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ گوي آبادي
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
120
طبقه:
4
کد ملک:
27736304616
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دانشگر
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
62940304700
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دانشگر
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
62940304701
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
28240304536
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
28240304465
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
95,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
85143304456
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
118
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
13828304343
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دليري
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
51921304149
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: