رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
20988305262
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دليري
متراژ:
76
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
844305232
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ فريد افشار
متراژ:
88
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
42330305126
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ فريد افشار
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
6945304975
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
عمراني
متراژ:
30
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
12548304824
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک وحدتي
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
57540304879
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ ظفر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
20
طبقه:
8
کد ملک:
86407304835
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ گوي آبادي
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
120
طبقه:
4
کد ملک:
27736304616
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دانشگر
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
62940304700
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دانشگر
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
62940304701
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: