رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
57238307745
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
57238307425
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوی ابادی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
همکف
کد ملک:
28050306667
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نبش اطلسي
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
93085306033
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
88683305859
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
5
کد ملک:
34865305761
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي ابادي
متراژ:
148
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
4608305682
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
43724305695
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بر خ مدرس
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
کد ملک:
55754305540
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
اقازاده
متراژ:
22
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
76943305624
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: