رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
75783296073
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ عمران
متراژ:
42
قیمت (ودیعه):
210,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
15948295940
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
بر خ ظفر
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
40018295656
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
عمراني
متراژ:
40
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
4212295527
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ حسن آبادي
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
130
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
33957294816
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نونهالان
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
348,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
77786294694
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
طاهري
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
93972294391
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
کوي کاشاني
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
2739294073
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بر خ مدرس خ دليري
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
55754293662
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
عمراني
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
20344292962
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: