رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
عمراني
متراژ:
40
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
4212295527
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ حسن آبادي
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
130
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
33957294816
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نونهالان
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
348,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
77786294694
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
طاهري
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
93972294391
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
کوي کاشاني
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
2739294073
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بر خ مدرس خ دليري
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
55754293662
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
عمراني
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
20344292962
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
عمراني
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
20344292963
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک
متراژ:
230
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
0
کد ملک:
26326292287
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بين مدرس و نفت
متراژ:
288
قیمت (ودیعه):
3,168,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
84612292075
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: