رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
برج پم
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
97015297984
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ فريد افشار
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
38,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
37237297848
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
آقا زاده فرد
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
35
طبقه:
3
کد ملک:
27214297581
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
67850297583
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نونهالان
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
0
کد ملک:
5228297137
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دفتري شرقي
متراژ:
127
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
80204297035
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
آرش شرقي
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
4
کد ملک:
81768296917
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شريعتي زرگنده خ حيدري
متراژ:
64
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
72541296404
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
زرگنده
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
5507296278
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
1,750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
17
طبقه:
3
کد ملک:
21642296149
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: