رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شريعتي ک ميري
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
892,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
7
کد ملک:
642298897
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
8 متري اول
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
160,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
54155298866
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
45
قیمت (ودیعه):
1,512,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
50932298612
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
تقاطع نفت
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
36,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
91426298551
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
بين نفت و مدرس
متراژ:
220
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
5
سن بنا:
15
طبقه:
0
کد ملک:
14103298329
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
برج پم
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
97015297984
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ فريد افشار
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
38,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
37237297848
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
آقا زاده فرد
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
35
طبقه:
3
کد ملک:
27214297581
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
67850297583
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ نونهالان
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
0
کد ملک:
5228297137
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: