رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
33500305482
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ دبستان
متراژ:
141
قیمت (ودیعه):
240,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
67408305333
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
98024305397
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
18819305233
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک گلستان
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
27921304899
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دبستان
متراژ:
124
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
39334304971
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
کردستان
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
4
کد ملک:
59489304900
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
به سمت رسالت
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
82470304846
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ک خيرمندي
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
23309304626
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه سیدخندان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
55
قیمت (ودیعه):
78,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
17
طبقه:
1
کد ملک:
42251304617
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: