رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مهدي نژاد
متراژ:
86
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
1
کد ملک:
1147302462
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ ازمايش
متراژ:
72
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
89638302412
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 17
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
قديمي
طبقه:
1
کد ملک:
44302226
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 32
متراژ:
153
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
88440302160
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 24
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
5
کد ملک:
79861302034
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 23
متراژ:
93
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
3
کد ملک:
17924301713
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
جلال ال احمد
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
88475301425
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
جلال ال احمد
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
88475301449
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بين خ اول و سوم
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
17
طبقه:
3
کد ملک:
51827301367
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش بر جلال
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
52593301341
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: