رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گيشا
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
73059306007
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
انتهاي خ 27
متراژ:
113
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
64570305832
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوچستان
متراژ:
96
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
11421305744
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 32
متراژ:
96
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
40
طبقه:
2
کد ملک:
78622305634
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بازار نصر
متراژ:
12
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
21692305464
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 33
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
15800305355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بين خ 18 و 20
متراژ:
18
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
28989305131
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 26
متراژ:
340
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
61529305212
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بازار بزرگ نصر
متراژ:
18
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
61343305064
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ پيروزي شرقي
متراژ:
97
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
3
کد ملک:
66412304871
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: