رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 18
متراژ:
93
قیمت (ودیعه):
500,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
4
کد ملک:
82025299502
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
انتهاي خ 29
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
65093298871
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ بلوچستان
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
72149298703
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 22
متراژ:
71
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
34682298519
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 13
متراژ:
128
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
87307298490
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ پيروزي شرقي
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
قديمي
طبقه:
2
کد ملک:
97206298379
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 23
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
31932297347
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 23
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
31932297348
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 23
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
31932297349
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش خ 34
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
7977297285
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: