رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
مجیدیه شمالی
متراژ:
84
قیمت (ودیعه):
82,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
467310135
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
جنت آباد
متراژ:
103
قیمت (ودیعه):
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
5
کد ملک:
46411310136
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
47834310131
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهر ارا
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
58823310130
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
72906310127
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
220
قیمت (ودیعه):
370,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
85240310126
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
محمودیه
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
24133310104
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
9
کد ملک:
52401310113
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
177
قیمت (ودیعه):
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
52718310111
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
متراژ:
12
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
منفی 1
کد ملک:
72861310112
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: