لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
85057308416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مجتمع کوهستان
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
27924308396
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانیه
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
51113308393
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
عباس آباد
متراژ:
56
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
61418308403
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
74206308392
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
مینی سیتی
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
90106308394
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
زعفرانیه
متراژ:
138
قیمت (ودیعه):
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
3670308362
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
زرتشت
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
6025308371
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
جنت اباد
متراژ:
87
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
31001308369
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرهنگسرا
متراژ:
103
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
61718308361
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: