رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
21005307228
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
26188307196
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خاقانی
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
82718307197
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مولوی
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
94799306952
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چمران
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
39,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
74137306908
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
67842306868
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
40
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
82734306811
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیخ بهایی
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
59736306617
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
88123306616
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
بلوار دانش
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
8,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
75948306575
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: