رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پل وحید
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
409307677
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
عبدالرزاق
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
284307603
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه شیراز
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
90865307633
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
136
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
92602307583
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
12
طبقه:
همکف
کد ملک:
39119307490
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
علامه امینی
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
92602307359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
21005307228
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
26188307196
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خاقانی
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
82718307197
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مولوی
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
94799306952
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: