رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ابن سينا
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
73446303507
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهارستان
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
23350303245
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شاهين شهر
متراژ:
164
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
31344303249
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
اپادانا
متراژ:
220
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
2032303093
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
همه مناطق
محله:
شمس آبادي
متراژ:
56
قیمت (ودیعه):
6,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
33677303094
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
حکيم نظامي
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
9409302738
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
باغ
منطقه:
همه مناطق
محله:
سپاهان شهر
متراژ:
1500
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
93390302728
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بهارستان
متراژ:
82
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
77097302577
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
22
طبقه:
1
کد ملک:
641302203
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
محله سي هکتاري
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
87048301902
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: