رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
82164308070
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
18266308028
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سپاهان شهر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
41192307913
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
خیابان غرضی
متراژ:
12
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
69655307914
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پل وحید
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
409307677
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
عبدالرزاق
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
284307603
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه شیراز
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
90865307633
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
136
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
92602307583
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
12
طبقه:
همکف
کد ملک:
39119307490
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
علامه امینی
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
92602307359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: