رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
پل وحید
متراژ:
72
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
83161309129
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
31906308757
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
34500308655
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
18266308356
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
82164308313
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیخ صدوق شمالی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
63800308180
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
82164308070
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
18266308028
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سپاهان شهر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
41192307913
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
خیابان غرضی
متراژ:
12
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
69655307914
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: