رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بزرگمهر
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
57790305379
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ابن سينا
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
73446305381
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارباغ خواجو
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
96530305307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارباغ خواجو
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
82495305188
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سه راه سيمين
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
8922304559
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
مرداويچ
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
92540304243
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
94966304133
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
دروازه تهران
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
18016303684
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
حکيم نظامي
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
1828303579
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شریعتی
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
2,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
2
کد ملک:
59259302590
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: