رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
43664310443
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
زینبیه
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
87802309848
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیخ صدوق شمالی
متراژ:
122
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
4180309316
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آتشگاه
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
61745309232
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
پل وحید
متراژ:
72
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
83161309129
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رباط
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
31906308757
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
34500308655
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
18266308356
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
82164308313
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیخ صدوق شمالی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
63800308180
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: