رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فروغي
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
0
کد ملک:
64298314200
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پروین
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
45303313811
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
53364313810
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان امام حسن
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
35411312504
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خيابان طالقاني
متراژ:
14
قیمت (ودیعه):
6,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
16528311818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
0
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
73279311437
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
43664310443
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
زینبیه
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
87802309848
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیخ صدوق شمالی
متراژ:
122
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
4180309316
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آتشگاه
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
61745309232
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: