رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
90142317907
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
2
کد ملک:
43258317666
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
43060316368
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار امام
متراژ:
210
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
20
طبقه:
0.265
کد ملک:
22552316136
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار امام نزديك خ سعدي جنوبي
متراژ:
210
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
22552316103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان صادق اصفهانی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
22331315914
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
132
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47991315290
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
صادق اصفهانی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
طبقه پایین
کد ملک:
22331315171
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
334314895
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
حکیم نظامی
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
9,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
90190314896
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: