رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارباغ
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
120,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
0
کد ملک:
33757321708
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارباغ
متراژ:
45
قیمت (ودیعه):
110,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
33757321709
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارباغ.خ طیب.خ میرداماد
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
110,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
33757321711
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ابن سینا
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
110,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
33757321712
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
مسجد سید
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
100
طبقه:
0
کد ملک:
33757321670
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
میدان شهدا.خ ابن سینا
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
150 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
33757321671
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
اشرفی اصفهانی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
230,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
33757321672
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارباغ
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
180,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
33757321673
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
رباط
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
120,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
0
کد ملک:
33757321674
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارباغ.خ سپه
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
230,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
0
کد ملک:
33757321675
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: