رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارباغ.چهارراه تختی.خ عبدالرزاق
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
130,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
0
کد ملک:
33757321775
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مولوی
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
120,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
33757321777
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
کاوه
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
120,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
0
کد ملک:
33757321778
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
کاوه
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
120,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
33757321779
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهدا
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
300,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
33757321780
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
اشرفی اصفهانی
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
130,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
33757321768
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
مسجد سید
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
160,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
0
کد ملک:
33757321690
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مسجد سید
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
33757321699
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارباغ.خ طیب.خ میرداماد
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
210,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
33757321700
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پروین اعتصامی.خ ۲۴ متری
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
120,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
0
کد ملک:
33757321706
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: