رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
45070297317
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پروين
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
23133296432
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
دروازه شيراز
متراژ:
210
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
37718296429
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
0
کد ملک:
49921296431
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
0
کد ملک:
50704296434
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بزرگمهر
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
0
کد ملک:
57798296433
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پروين
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
64189296435
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
2,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
12
طبقه:
0
کد ملک:
79649296428
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
240
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
57790295789
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شاهين شهر
متراژ:
111
قیمت (ودیعه):
29,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
71007295792
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: