رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
دروازه شیراز
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
7,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
83707306454
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
57790306416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
57790306395
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هشت بهشت شرقی
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
4047306371
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
22407306277
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ملک شهر
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
33,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
16764306160
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ملک شهر
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
11586305603
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بزرگمهر
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
57790305379
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ابن سينا
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
73446305381
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارباغ خواجو
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
96530305307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: