رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه سیمین
متراژ:
88
قیمت (ودیعه):
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
91017323126
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هزارجریب ، خ آزادی
متراژ:
230
قیمت (ودیعه):
160,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
90133323069
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیخ صدوق
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
4190322800
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بزرگمهر
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
13244322679
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
84628322225
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بزرگمهر
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
12918321950
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اران بیدگل
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
16346321854
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
50618321855
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خ دکتر باهنر.خ علاقمندان
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
120,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
33757321772
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خ دکتر باهنر.خ علاقمندان
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
120,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
33757321773
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: