رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
زينبيه
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
2,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
25
طبقه:
2
کد ملک:
73088319043
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارباغ بالا
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
60
کد ملک:
94202318729
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
90142317907
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
2
کد ملک:
43258317666
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کاشان
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
43060316368
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار امام
متراژ:
210
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
20
طبقه:
0.265
کد ملک:
22552316136
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار امام نزديك خ سعدي جنوبي
متراژ:
210
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
22552316103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان صادق اصفهانی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
22331315914
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خانه اصفهان
متراژ:
132
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47991315290
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
صادق اصفهانی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
طبقه پایین
کد ملک:
22331315171
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: