رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
وليعصر
متراژ:
240
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
47871303391
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک انديشه مجتمع گلسار
متراژ:
58
قیمت (ودیعه):
500,000,001 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
6
کد ملک:
48225303231
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
رشيديه
متراژ:
78
قیمت (ودیعه):
8,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
28137303114
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بزرگمهر
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
91728303115
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک طالقاني
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
57377302676
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خ فروغي
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
92304302410
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
وليعصر
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
ن
طبقه:
4
کد ملک:
223120302407
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ياغچان
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
54402301863
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک ياغچيان
متراژ:
93
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
12408300898
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
کوي نصر
متراژ:
171
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
23
کد ملک:
87398300899
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: