رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
وليعصر
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
ن
طبقه:
4
کد ملک:
223120302407
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ياغچان
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
54402301863
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک ياغچيان
متراژ:
93
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
12408300898
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
کوي نصر
متراژ:
171
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
23
کد ملک:
87398300899
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
23323298705
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
33234298707
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
66482298704
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
5
کد ملک:
24317297930
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
44993297931
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
94
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
65381297929
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: