رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
باغميشه
متراژ:
104
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
82680304853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شاهين شمالي
متراژ:
68
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
91907304868
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
برج دوقلوي اطلس
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
8
کد ملک:
78103304162
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
رشديه
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
62353303857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
وليعصر
متراژ:
240
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
47871303391
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک انديشه مجتمع گلسار
متراژ:
58
قیمت (ودیعه):
500,000,001 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
6
کد ملک:
48225303231
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
رشيديه
متراژ:
78
قیمت (ودیعه):
8,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
28137303114
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بزرگمهر
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
91728303115
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک طالقاني
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
57377302676
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خ فروغي
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
92304302410
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: