رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
137
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
68717307580
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سروستان رشدیه
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
61719307554
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مارالان
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
3,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
567307522
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولی عصر
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
78058307485
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چهاراه ابوریحان
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
4
کد ملک:
58433307356
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
بهداشتی
متراژ:
40
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
75687307269
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان قدس
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
18952307126
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فجر
متراژ:
55
قیمت (ودیعه):
16,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
38487306923
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک نور
متراژ:
55
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
36241306459
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سروستان الهیه
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
10
کد ملک:
37581306372
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: