رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
17 شهریور
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
48137308117
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
131
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
75589307979
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان امام حسین
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
7,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
135307723
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک نور
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
6,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
16077307725
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
17 شهریور
متراژ:
88
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
20813307636
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جنب پارک جنگلی صائب تبریزی
متراژ:
98
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
61840307635
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
137
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
68717307580
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سروستان رشدیه
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
61719307554
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مارالان
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
3,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
567307522
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولی عصر
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
78058307485
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: