رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
جلالیه
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
3,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
70757308446
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
18271308380
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
توانیر
متراژ:
73
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
5758308170
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گلگشت ، کوی دانشگاه
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
80915308143
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
17 شهریور
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
48137308117
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
131
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
75589307979
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان امام حسین
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
7,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
135307723
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک نور
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
6,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
16077307725
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
17 شهریور
متراژ:
88
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
20813307636
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جنب پارک جنگلی صائب تبریزی
متراژ:
98
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
61840307635
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: