رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی استانداری
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
89915316097
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یاغچیان
متراژ:
102
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
31483314931
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
بهار
متراژ:
91
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
57364313062
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رشدیه
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
96557313061
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
آبرسان
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
32828311116
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهریار
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
40954310098
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
46541309902
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
23,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
55421309798
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
52634308656
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آبرسان
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
52900308505
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: