رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
112
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72010319131
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
تبریز
متراژ:
210
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
46062318793
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جدیری شمالی
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
67585317748
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ولیعصر جنوبی
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27220316924
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان شهریار
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
32306316096
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوی استانداری
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
89915316097
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یاغچیان
متراژ:
102
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
31483314931
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
بهار
متراژ:
91
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
57364313062
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
رشدیه
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
96557313061
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
آبرسان
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
32828311116
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: