رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
اقدسیه
متراژ:
190
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
85794317679
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
88312317680
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
1194317651
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانیه
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
روی همکف
کد ملک:
5117317633
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
300
قیمت (ودیعه):
850,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
6817317632
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
آرژانتین
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
12440317656
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
210
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
30130317634
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه هشت
محله:
دردشت
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
43836317663
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47416317643
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
قلهک
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
کد ملک:
47653317642
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: