رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79323323362
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ظفر
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
82408323371
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دروس
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
1,000,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
96954323372
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
دروس
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
4669323312
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
حکیمیه
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
5420323316
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
7707323319
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
300
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
13237323303
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صادقیه
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
28819323308
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ستارخان
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
31287323307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
114
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
11
کد ملک:
48805323305
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: