رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه چهار
محله:
شمیران نو
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
8875317732
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
18688317728
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
107
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
24530317734
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
59164317738
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
275
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
60803317717
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
5
کد ملک:
65380317726
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
اقدسیه
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
1,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
66933317718
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
198
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
70972317735
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهر زیبا
متراژ:
63
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
89418317736
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
5950317687
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: