رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
7099322068
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
سلسبیل
متراژ:
54
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
12060322089
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مرزداران
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
14876322072
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
محمودیه
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
23109322069
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
جی
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
125,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
25836322090
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
30327322088
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
9
طبقه:
5
کد ملک:
37365322078
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
42325322076
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فلکه اول صادقیه
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
50724322063
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ستارخان
متراژ:
53
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
51249322073
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: