رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
مجیدیه
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
61608317855
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
80285317844
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
اقدسیه
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
86233317843
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مرزداران
متراژ:
220
قیمت (ودیعه):
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
86912317846
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مرزداران
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
87680317845
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
جی
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
97115317864
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
آرژانتین
متراژ:
205
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
2191317824
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
یوسف آباد
متراژ:
66
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
2849317822
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
5683317802
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
15581317815
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: