رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
350
قیمت (ودیعه):
550,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
نیم طبقه سوم
کد ملک:
61867317895
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
جی
متراژ:
73
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
64787317904
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
160,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
74497317897
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
37,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
84591317886
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
310,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
95300317889
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
فرمانیه
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
7785317840
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
سلسبیل
متراژ:
67
قیمت (ودیعه):
45,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
3
کد ملک:
34410317867
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
آرژانتین
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
39281317862
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
185
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
40093317842
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
52291317848
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: