رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
جی
متراژ:
58
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
1850322360
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
جنت آباد مرکزی
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
6
طبقه:
کد ملک:
4162322351
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مرزداران
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
بهترین طبقه
کد ملک:
17749322340
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
میرداماد
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
20057322345
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
قلهک
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
22562322344
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
26982322352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ستارخان
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
28099322342
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
میدان ولیعصر
متراژ:
97
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
30070322358
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
35170322335
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
35170322336
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: