رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نارمک
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
56617319437
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
قلهک
متراژ:
142
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
57057319434
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
زعفرانیه
متراژ:
240
قیمت (ودیعه):
1,100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
66399319424
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
کد ملک:
67788319425
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پونک
متراژ:
118
قیمت (ودیعه):
217,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
70972319443
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
207
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
98714319433
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
4172319407
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
محمودیه
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
3
طبقه:
6
کد ملک:
13429319406
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه هشت
محله:
متراژ:
58
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
-1
کد ملک:
42485319414
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
یوسف آباد
متراژ:
185
قیمت (ودیعه):
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
45466319418
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: