رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
17808319725
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
25069319729
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
210
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
30130319728
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مرزداران
متراژ:
167
قیمت (ودیعه):
470,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
38509319731
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
زعفرانیه
متراژ:
340
قیمت (ودیعه):
1,500,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
طبقات بالا
کد ملک:
59707319726
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
زعفرانیه
متراژ:
340
قیمت (ودیعه):
1,500,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
طبقات بالا
کد ملک:
59707319727
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
190
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
27428319711
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
زعفرانیه
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
400,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
12
طبقه:
آخرین طبقه
کد ملک:
37282319706
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
قلهک
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
41421319713
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
سلسبیل
متراژ:
56
قیمت (ودیعه):
244,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
41725319723
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: