رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
نیاوران
متراژ:
165
قیمت (ودیعه):
380,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
5270316556
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ونک
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
45435316561
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
محمودیه
متراژ:
325
قیمت (ودیعه):
650,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
74470316554
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
72
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
92446316576
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
سلسبیل
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
94775316577
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه شش
محله:
ایرانشهر
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
96862316582
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهارده
محله:
پیروزی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
97660316580
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
تجریش
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
17000000
طبقه:
کد ملک:
30221316513
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
سیدخندان
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
33500316522
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك نیاوران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
مجیدیه
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
34787316528
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: