رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
174
قیمت (ودیعه):
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
96738307149
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سرو غربی
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
51307087
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان کتاب
متراژ:
157
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
3356307146
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پاکنژاد
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
1و2
کد ملک:
30300307143
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان کتاب
متراژ:
175
قیمت (ودیعه):
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
40482307131
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ایثارگران شمالی
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
50601307088
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دریا
متراژ:
220
قیمت (ودیعه):
350,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
50601307092
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
چهاراه قدس
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
96750307094
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
چهاراه قدس
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
96750307095
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش خیابان 24
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
5337307077
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: