رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه
متراژ:
260
قیمت (ودیعه):
510,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72582311369
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای شمالی
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
37690311276
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه
متراژ:
260
قیمت (ودیعه):
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
47587311244
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
63739311050
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
2484310762
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مهرابادجنوبب
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
78187310767
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
285,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
59060310673
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
57302310564
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه شمالی
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
410,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
86424310565
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار 24 متری
متراژ:
165
قیمت (ودیعه):
670,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
897310501
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: