رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بوعلی
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
75301306647
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
61173306592
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
60151306557
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
180
متراژ:
180
قیمت (ودیعه):
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
9235306536
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سرو غربی
متراژ:
132
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
سن بنا:
7
طبقه:
همکف
کد ملک:
61151306513
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای شمالی
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
440,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
2434306477
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
31609306404
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سرو غربی- خ بخشایش
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
65306353
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
147
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
40112306313
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان سرو - بلوار پاکنزاد
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
84810306361
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: