رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان سرو
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
22486306251
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان شهرداری
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
61173306238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
آسمانها
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
25
طبقه:
1
کد ملک:
66061306136
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
5
کد ملک:
80875306148
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان سرو
متراژ:
55
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
11
طبقه:
0
کد ملک:
9116306111
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بخشایش
متراژ:
116
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
30795306089
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار 24 متري
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
3
کد ملک:
11305980
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 27 غربي
متراژ:
137
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
36
کد ملک:
61088305976
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
آسمان 12
متراژ:
103
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
7
کد ملک:
99408305992
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهاي شمالي
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
96244305945
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: