رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان کتاب
متراژ:
119
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
25105307322
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
98503307284
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافها
متراژ:
142
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
32709307252
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان کتاب
متراژ:
114
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
7
کد ملک:
39826307204
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
114,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
56727307206
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه جنوبی
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
114,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
56727307207
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
1145307185
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
174
قیمت (ودیعه):
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
96738307149
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سرو غربی
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
51307087
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان کتاب
متراژ:
157
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
3356307146
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: