رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ارغوان غربی
متراژ:
86
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
همکف
کد ملک:
44677306877
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار پاکنژاد
متراژ:
55
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
50334306874
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار پاکنژاد
متراژ:
55
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
3
کد ملک:
50334306875
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار پاکنژاد
متراژ:
18
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
98909306862
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سرو غربی
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
53531306840
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فرحزادی
متراژ:
113
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
8
کد ملک:
84310306762
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرهنگ
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
5
کد ملک:
49195306728
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای جنوبی
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
53328306705
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
چهاراه سرو
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
2819306670
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان بوستان
متراژ:
108
قیمت (ودیعه):
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
74200306669
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: