رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای شمالی
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
440,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
2434306477
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
31609306404
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سرو غربی- خ بخشایش
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
65306353
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
147
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
40112306313
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان سرو - بلوار پاکنزاد
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
84810306361
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
چهاراه سرو
متراژ:
15
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
87168306302
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای شمالی
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
15649306262
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان کاج
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
30
طبقه:
1
کد ملک:
23823306284
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان یکم
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
65028306263
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فراز
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
1440306253
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: