رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ایثارگران شمالی
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
50601307088
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار دریا
متراژ:
220
قیمت (ودیعه):
350,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
50601307092
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
چهاراه قدس
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
96750307094
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
چهاراه قدس
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
96750307095
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش خیابان 24
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
5337307077
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ طاهرخانی
متراژ:
74
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
73498307080
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان فرهنگ
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
90065307043
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سرو شرقی
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
56529307016
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
400
قیمت (ودیعه):
1,100,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
89536306972
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان شهرداری
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
8332306873
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: