رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بخشایش
متراژ:
116
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
3
کد ملک:
30795306089
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار 24 متري
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
3
کد ملک:
11305980
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 27 غربي
متراژ:
137
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
36
کد ملک:
61088305976
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
آسمان 12
متراژ:
103
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
7
کد ملک:
99408305992
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهاي شمالي
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
96244305945
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مرواريد
متراژ:
260
قیمت (ودیعه):
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
93621305559
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فرحزاد
متراژ:
55
قیمت (ودیعه):
18,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
96269305456
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بهرود
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
11
کد ملک:
24727305348
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
58
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
35934305360
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
108
قیمت (ودیعه):
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
0
کد ملک:
35934305364
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: