رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
280
قیمت (ودیعه):
530,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
23562311864
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالای میدان کاج
متراژ:
195
قیمت (ودیعه):
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
54317311721
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان کاج
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
37690311675
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
67741311632
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالای کاج
متراژ:
128
قیمت (ودیعه):
225,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
30144311523
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
59060311478
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای شمالی
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
37690311442
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
میدان کاج
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
موجود
کد ملک:
37690311402
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه
متراژ:
260
قیمت (ودیعه):
510,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72582311369
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صرافهای شمالی
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
37690311276
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: