رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار شهيد حق شناس
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
13
کد ملک:
84200304934
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
م کتاب
متراژ:
66
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
39541304839
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
علامه شمالي
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
93816304890
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
سرو غربي
متراژ:
52
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
13
کد ملک:
96798304773
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
63739304739
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
م سرو
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
2556304618
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
20 متري اسمان
متراژ:
106
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
25435304620
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
م بهرود
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
کد ملک:
25658304667
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بالاتر از ميدان کاج
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
66484304640
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
91832304648
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: