رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
32097305257
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه دو
محله:
پاکنزاد شمالي
متراژ:
300
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
12
کد ملک:
55915305267
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فراز
متراژ:
102
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
69009305269
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
نبش 22
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
3538305124
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
برج ارين
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
52585305161
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک مخابرات
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
2
کد ملک:
79612305200
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بين م سرو و شهرداري
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
90340305244
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
2324305048
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
ايثارگران شمالي
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
91515305031
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره  خانه تهران تهران منطقه دو سعادت آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ رياضي بخشايش
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
9264304962
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: