خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
استقلال
متراژ:
94
قیمت کل:
139,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
98776304394
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار مدرس بهاران
متراژ:
102
قیمت کل:
225,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
18308303583
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
جوکار
متراژ:
100
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
46606303585
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار استقلال
متراژ:
125
قیمت کل:
139,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
98776303582
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
اذریزدی
متراژ:
240
قیمت کل:
515,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
19381302396
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
فلکه اول آزادشهر
متراژ:
300
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
22018303251
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خيابان جهانفر
متراژ:
135
قیمت کل:
300,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
74766303255
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
140
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
12
کد ملک:
12605303177
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صفاییه مجتمع نگین بهترین موقعیت روبروی تجاری اریا جنب سینما تک وفۻای سبز عالی
متراژ:
100
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
3
کد ملک:
36193302323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار استقلال
متراژ:
147
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
84143303178
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: