خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان امام علی
متراژ:
138
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
40116309606
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار فضیلت
متراژ:
115
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
81250309605
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار خامنه ای
متراژ:
160
قیمت کل:
440,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
نیم طبقه + همکف
کد ملک:
38074309425
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
اردکان
متراژ:
230
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
78532309424
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار فلسطین
متراژ:
240
قیمت کل:
1,040,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
47183309186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کوچه صحرا
متراژ:
190
قیمت کل:
405,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
همکف
کد ملک:
96940309184
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
120
قیمت کل:
262,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
درکل
کد ملک:
33916308899
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیرآباد
متراژ:
97
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
35830308900
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
متراژ:
215
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
درکل
کد ملک:
20485308755
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان مدرسی
متراژ:
85
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
90091308756
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: