خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خ صحرا
متراژ:
200
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
31803302473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ميدان مدرسي
متراژ:
90
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
6
کد ملک:
7565300986
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
آزادشهر
متراژ:
107
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
6
کد ملک:
15623300987
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
12678298410
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
90
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
33364298411
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
140
قیمت کل:
322,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
53215298409
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
56
قیمت کل:
80,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
15403297832
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهيد قنذي
متراژ:
92
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
8
کد ملک:
33546297831
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
85
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
52416297836
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
68
قیمت کل:
92,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
97663297833
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: