خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان سید الشهدا
متراژ:
152
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
96389310071
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
نواب صفوی
متراژ:
200
قیمت کل:
420,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
56794310013
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار خامنه ای
متراژ:
170
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
59812309840
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
196
قیمت کل:
406,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
79626309839
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
94
قیمت کل:
129,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
96066309841
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار نواب
متراژ:
100
قیمت کل:
216,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
4219309607
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان امام علی
متراژ:
138
قیمت کل:
460,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
40116309606
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار فضیلت
متراژ:
115
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
81250309605
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار خامنه ای
متراژ:
160
قیمت کل:
440,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
نیم طبقه + همکف
کد ملک:
38074309425
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
اردکان
متراژ:
230
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
78532309424
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: