خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار شهید قندی
متراژ:
98
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
63029307121
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار رسالت
متراژ:
120
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
46946306990
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
17 شهریور
متراژ:
180
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کل
کد ملک:
73728306989
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
عابدی
متراژ:
127
قیمت کل:
396,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کل
کد ملک:
48124306847
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
امام حسین
متراژ:
140
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
کل
کد ملک:
62222306846
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان شهدای محراب
متراژ:
110
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
38198306621
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان امام حسین
متراژ:
140
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
9
طبقه:
1و2
کد ملک:
62222306579
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جوادالائمه
متراژ:
118
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
11008306432
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار شهید قندی
متراژ:
75
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
36278306430
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفائیه
متراژ:
75
قیمت کل:
112,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
8
کد ملک:
78202306391
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: