خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شاهدیه-نصرت آباد- کوچه مسجد
متراژ:
208
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
37741308071
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان مدرسی
متراژ:
90
قیمت کل:
202,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
77284308074
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شاهدیه دروازه قرآن
متراژ:
180
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
38552307948
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار شهید دشتی
متراژ:
90
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
زیر زمین و همکف
کد ملک:
38629307757
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
تیمسار فلاحی
متراژ:
160
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
درکل
کد ملک:
54692307758
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
125
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
18006307622
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار موسی بن جعفر
متراژ:
220
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
98007307621
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهید قندی
متراژ:
83
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
30209307518
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار نواب
متراژ:
126
قیمت کل:
209,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1و2
کد ملک:
41824307517
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار پاکنژاد
متراژ:
240
قیمت کل:
868,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1و2
کد ملک:
31803307419
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: