خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادشهر خیابان عدالت
متراژ:
117
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
60141307387
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان حج
متراژ:
185
قیمت کل:
515,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1و2
کد ملک:
78838307357
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
100
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
87238307358
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
نواب
متراژ:
108
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
درکل + سوئیت
کد ملک:
43307307323
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
زمرد
متراژ:
103
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
43815307324
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار جانباز
متراژ:
110
قیمت کل:
1,100,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
59226307249
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان امام حسین
متراژ:
140
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
9
طبقه:
درکل
کد ملک:
62222307229
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بهاران جدید
متراژ:
208
قیمت کل:
686,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
8
کد ملک:
71300307230
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
آزادشهر
متراژ:
217
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
درکل
کد ملک:
3466307199
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
باغ
منطقه:
محله:
فتح آباد
متراژ:
0
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
41622307200
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: