خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار خامنه ای
متراژ:
170
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
19264313179
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شاهدیه
متراژ:
235
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
5
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
41012313180
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
80
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
42064312792
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوچه زیتون
متراژ:
92
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
51820312793
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
118
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
8
کد ملک:
12949312353
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار رسالت
متراژ:
225
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
41085312352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
92
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
40873311986
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
اندیشه
متراژ:
185
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79923311985
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار امام جعفر صادق
متراژ:
180
قیمت کل:
568,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33699311667
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
240
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
درکل
کد ملک:
67606311668
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: