خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
92
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
40873311986
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
اندیشه
متراژ:
185
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
79923311985
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار امام جعفر صادق
متراژ:
180
قیمت کل:
568,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
33699311667
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
240
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
درکل
کد ملک:
67606311668
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
176
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
درکل
کد ملک:
46336311338
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان وکیل
متراژ:
185
قیمت کل:
510,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
72147311339
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
مهر آوران فاز یک
متراژ:
280
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
25162310908
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دخمه
متراژ:
67
قیمت کل:
89,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
40844310909
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
87
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
33546310783
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
127
قیمت کل:
70,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
82512310785
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: