خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
110
قیمت کل:
216,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
98079315085
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفاییه
متراژ:
107
قیمت کل:
215,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
11615314682
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
حسینیه
متراژ:
100
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
35830314681
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
118
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
8
کد ملک:
12949314345
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
210
قیمت کل:
480,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
83374314346
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
258
قیمت کل:
860,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
37163313957
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
فاز یک مهر آوران
متراژ:
200
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
0
طبقه:
درکل
کد ملک:
52272313956
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
جمهوری
متراژ:
171
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
12875313597
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار خامنه ای
متراژ:
170
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
19264313596
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
197
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
درکل
کد ملک:
31219313598
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: