خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
فاز یک مهر آوران
متراژ:
200
قیمت کل:
1,150,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
0
طبقه:
درکل
کد ملک:
52272313956
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
جمهوری
متراژ:
171
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
12875313597
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار خامنه ای
متراژ:
170
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
19264313596
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
197
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
درکل
کد ملک:
31219313598
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار خامنه ای
متراژ:
170
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
19264313179
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شاهدیه
متراژ:
235
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
5
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
41012313180
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
80
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
42064312792
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوچه زیتون
متراژ:
92
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
51820312793
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
118
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
8
کد ملک:
12949312353
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار رسالت
متراژ:
225
قیمت کل:
780,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
41085312352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: