خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پردیس
متراژ:
92
قیمت کل:
245,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
59822316690
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار باهنر
متراژ:
190
قیمت کل:
470,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
88959316692
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان مهدیه
متراژ:
113
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
5982316251
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
248
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
70970316253
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار استقلال
متراژ:
110
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
30627315772
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آزادی
متراژ:
94
قیمت کل:
196,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
41924315450
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صفائیه
متراژ:
200
قیمت کل:
700,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
60789315449
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
240
قیمت کل:
930,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
67606315448
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امام شهر
متراژ:
150
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
70695315083
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار خامنه ای
متراژ:
102
قیمت کل:
360,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
72308315084
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: