خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان امام علی
متراژ:
80
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
43719317792
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار امام رضا
متراژ:
159
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
درکل
کد ملک:
81085317793
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
300
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
22018317752
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
70
قیمت کل:
1,167,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
72472317753
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کاشانی
متراژ:
250
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
85585317754
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
318
قیمت کل:
565,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
30
طبقه:
کد ملک:
40588317537
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جمهوری
متراژ:
176
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
46336317538
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
80
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
57133317092
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوچه پردیسان
متراژ:
105
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72464317093
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
106
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
36691316691
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: