خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
142
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
79936318543
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار موحدین
متراژ:
95
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
29479318188
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
233
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
86317318189
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان دادگستری
متراژ:
126
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
87276318190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان امام علی
متراژ:
80
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
43719317792
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار امام رضا
متراژ:
159
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
درکل
کد ملک:
81085317793
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
300
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
22018317752
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
70
قیمت کل:
1,167,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
72472317753
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کاشانی
متراژ:
250
قیمت کل:
800,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
85585317754
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
318
قیمت کل:
565,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
30
طبقه:
کد ملک:
40588317537
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: