خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
آزادشهر
متراژ:
200
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
4089320040
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
100
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
18828320042
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
امام حسین
متراژ:
165
قیمت کل:
770,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
37472320041
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
275
قیمت کل:
675,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
31465319662
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
180
قیمت کل:
560,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
37253319664
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
150
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
78893319663
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
190
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
49512319289
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
82
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
49853319288
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
233
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72069319287
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جمهوری
متراژ:
155
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
25555318542
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: